اجرا و نصب ضربه گیر ستون پارکینگ در نمایندگی BMW ، پرشیا خودرو